Porezno savjetništvo Filković

Marjan Filković – ovlašteni porezni savjetnik 2

POREZNO SAVJETNIŠTVO FILKOVIĆ

POREZNO SAVJETNIŠTVO FILKOVIĆ d.o.o. društvo je sa sjedištem u Zagrebu specijalizirano za porezno savjetovanje sukladno Zakonu o poreznom savjetništvu odnosno za djelatnost davanja savjeta o pitanjima iz zakonodavstva vezanog za poreze i druga javna davanja.

Osnivač društva te ujedno jedini član uprave Marjan Filković – ovlašteni porezni savjetnik, diplomirao je 2006. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Po dovršetku studija većinu radnog iskustva, preko 10 godina, stjecao je u Ministarstvu financija RH – Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak na izvršiteljskim i rukovodećim pozicijama baveći se predmetima iz područja PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak, porezne zastare i ovrhe.

Početkom 2018. godine odlučuje svoj profesionalni razvoj nastaviti u privatnom sektoru kao zaposlenik porezno-savjetničkog društva Braovac i partneri d.o.o. na radnom mjestu viši savjetnik / partner sve do veljače 2023. godine.

U siječnju 2023. godine položio je ispit za ovlaštenog poreznog savjetnika i upisan je u Imenik osoba koje su položile ispit za poreznog savjetnika. Od veljače iste godine, uz prethodno ishođenje odobrenja za rad Hrvatske komore poreznih savjetnika, djeluje kao aktivni porezni savjetnik pružajući usluge na tržištu. I dalje surađuje sa društvom Braovac i partneri d.o.o. na brojnim poreznim predmetima. 

U prosincu 2023. godine, na Izbornoj skupštini Hrvatske komore poreznih savjetnika, izabran za člana Izvršnog odbora HKPS.

Uz praktični rad na poslovima poreznog savjetovanja povremeno objavljuje stručne članke iz područja poreznog i financijskog prava, a također je koautor sveučilišnog udžbenika Osnove poreznog prava.

Posebna područja interesa su mu porezni postupak, PDV, porez na dohodak, porezna zastara i ovrha.

TAX CONSULTANCY FILKOVIĆ

TAX CONSULTANCY FILKOVIĆ is a limited liability company with its registered office in Zagreb, which specialises in tax advisory services in accordance with the Tax Advisory Act, that is in matters the activity of consultancy services regarding tax and public duties legislation.

The founder of the company and the only member of the board Marjan Filković – certified tax advisor, graduated from the Faculty of Law of J.J. Strossmayer University in Osijek in 2006. After graduation, he gained most of his professional experience, over 10 years, at the Ministry of Finance of the Republic of Croatia – Independent Sector for Administrative Appeal Procedure, in managerial and executive positions, where he dealt with cases in the area of VAT, profit tax, income tax, tax limitations and enforcement.

At the beginning of 2018, he decided to continue his professional career in the private sector as an employee of the tax consulting company Braovac and partners Ltd. in the position of Senior Advisor/Partner until February 2023.

In January 2023, he successfully passed the tax advisor examination and was entered in the Register of persons who passed the tax advisor exam. Since February of the same year, he has been working as an active tax advisor with prior admission to the Croatian Chamber of Tax Advisors, providing services on the market. He continues cooperation with Braovac & partners Ltd. on numerous tax cases. 

In December 2023, at the Electoral Assembly of the Croatian Chamber of Tax Advisors, he was elected as a member of the Executive Board of the CCTA.

In addition to his practical work in tax consulting, he occasionally publishes professional articles in the field of tax and financial law and is a co-author of the university textbook Fundamentals of Tax Law.

His narrower areas of interest are tax proceedings, VAT, income tax, tax limitations and enforcement.