Porezno savjetništvo Filković

Kontakt

Porezno savjetništvo Filković d.o.o.
Savska cesta 41
HR – 10000 Zagreb

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 9,00 – 17,00 sati
Napomena: sastanci po dogovoru uz prethodnu najavu
Working hours: Monday – Friday 9 AM – 5 PM
Note: meetings by appointment with prior notice

M: +385 (0)99 679 1719
E: marjan@porezno-savjetnistvo-filkovic.hr
E: marjan.filkovic@outlook.com

Jedini član društva i direktor / sole shareholder and director: Marjan Filković
OlB / PlN: 95322839268
SWFT / BIC: ESBCHR22 | IBAN: HR9124020061101144330
Društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu – MBS: 081492369 | Company registered with the Commercial Court in Zagreb – entity registration no.: 081492369
Upisani i uplaćeni temeljni kapital: 2500 € | Registered and paid-up share capital: 2500 €
Odobrenje za rad br. 04-87-2123 od 14.02.2023. izdano od Hrvatske komore poreznih savjetnika | License no. 04-87-2123 issued on 14 Feb 2023 by Croatian Chamber of Tax Advisors